Producenci
Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Poniższy regulamin nrmuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.golden-dust.com. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

2. Właścicielką sklepu znajdującego się na stronie www.golden-dust.cm jestKarolina Kajca ( „Właścicielka”) prowadząca działalność gospodarczą naterenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Nowy Rynek 2, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym numerem NIP 4970059148 orazREGON 081236219, z adresem elektronicznym golden.dust.stuff@gmail.com.

3. Sklep umożliwia zakup przez sieć Internet ubrań oraz dodatków zaprojektowanych oraz
wyprodukowanych przez właścicielkę sklepu. Za pośrednictwem Sklepu
możliwy jest zakup gotowych projektów lub realizacja zamówień indywidualnych.

4. Sklep zapewnia bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną,w postaci newslettera,
zapewnia funkcjonowanie Sklepu oraz umożliwia złożenie zamówień.

5. Właścicielka prowadzi działalność na terenie Polski.

6. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

7. Do korzystania z usług Sklepu Kupujący powinien korzystać z systemu
teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz
przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki
cookies, konta poczty elektronicznej e-mail oraz konta bankowego lub konta Paypal.

8. Klienci mają zakaz dostarczania treści bezprawnych. W szczególności zabronione są
wszelkie czynności, które naruszałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do jego
zawartości lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych
działań na szkodę Sklepu lub Właścicielki, Klientów lub zagrażających ich prawom i
interesom.

9. Właścicielka informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą
elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego
i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również
nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. W celu minimalizacji niniejszych
zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym
w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz
chroniące identyfikacje użytkownika sieci Internet.

II. Oferta produktowa


1. Na polskojęzycznej wersji strony wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich
i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na angielskojęzycznej wersji strony
wszystkie podane ceny wyrażone są w euro i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia
w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, obowiązujących w
dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Kupujący, który złożył
zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na
wysokość zamówienia.

3. Cena wyświetlona przy produkcie nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do
ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Kupującego
sposobu dostawy, obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z
kosztami dostawy. Kupujący, który złożył zamówienie jest informowany o kosztach
dostawy, które łącznie składają się na wysokość zamówienia. Kupujący składając
zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na
wartość zamówienia.

4. Wszystkie produkty są nowe.

5. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich
faktyczny wygląd, to jest kolor i fakturę, wielkość dodatków, jakości skóry, rodzaj materiałów. Kolory produktów na zdjęciach w zależności od nośnika, na którym są przeglądane mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości.
Sklep zamieszcza zdjęcia typu „ packshot” lub zdjęcia typu “lookbook”, opis produktu (materiał, z którego został
wykonany, kolor). W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem
poprzez złożenie zapytania na adres poczty e-mail: golden.dust.stuff@gmail.com

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na wskazany adres e-mail.
Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez
Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie
produktów Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji
promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym
ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

III. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną przez Kupujących poprzez stronę
www.golden-dust.com.

2. Przy dokonaniu zakupu Kupujący powinien wskazać następujące dane:
– imię i nazwisko lub nazwę firmy
– adres miejsca wysyłki zakupionego produktu
– numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego – do kontaktu
– adres e-mail.

3. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej jestrównoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż
osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w
imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego
upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie
za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

4.Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu następujących czynności:
– umieszczeniu zamawianego towaru w koszyku zakupów ze strony oraz
określenie jego ilości, koloru i rozmiaru,- potwierdzenie danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w
celu realizacji zamówienia
– dokonanie wyboru miejsca dostawy
– dokonanie wyboru metody płatności
– dokonanie wyboru sposobu dostawy i akceptacji kosztów dostawy
– potwierdzenie zamówienia.

5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako
złożenie zamówienia przez Kupującego.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy
odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Kupującego
(w szczególności w odniesieniu do danych Kupującego) Sklep skontaktuje się
z Kupującym w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Kupującego
wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o
czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego.

7. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, pod warunkiem dostępności Towarów wybranych przez Klienta. Sklep www.golden-dust.com realizuje zamówienie poprzez przygotowanie Towaru do odbioru w odpowiednim opakowaniu oraz wydanie Towaru. Sklep www.golden-dust.com ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Klient ma obowiązek dokonania zapłaty za zamówiony Towar  do momentu odbioru Towaru.

9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Sklep golden-dust.com informacji o złożeniu zamówienia przez Klienta. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem Sklep golden-dust.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelew Natychmiastowylub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

10. Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu golden-dust.com oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające informacje wskazane w art. 12 ustawy z dnia 22 września 2014 r. o ochronie praw konsumenta Potwierdzenie zawarcia umowy stanowi poświadczenie otrzymania przez sklep golden-dust.com oferty nabycia Towarów przez Klienta Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

IV. Dostawa

1. Zakupione towary mogą zostać wysłane do Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów
poza Unią Europejską.

2. Zakupione produkty są dostarczane przez Pocztę Polską lub zewnętrznych przewoźników
za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Doręczenie zamówienia Kupującemu może maksymalnie zająć 14 dni od otrzymania
wpłaty za zakupiony przez Kupującego towar. W przypadku oznaczenia przez
Sklep szybszego terminu dostawy, obowiązuje termin przedstawiony przy
produkcie.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy

4. Koszt dostawy za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru
(wielkość i waga) oraz miejsca dostawy(kraj dostawy).

5. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia
przed dokonaniem płatności.

6. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.

7. Chwilą doręczenia towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika przez Kupującego.

8. Dowodem doręczenia towaru jest dokument wydania ( przez Sklep) lub list przewozowy
podpisany przez Kupującego.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia zakupionych produktów, które miały
miejsce w trakcie przewozu.

10. Kupujący powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku
stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi
i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

11. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na
etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po
ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

12. Brak sporządzenia protokołu stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji
(roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową).

V. Forma płatności

1. Kupujący, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w
zależności od własnych preferencji:
– przelew bankowy – przelew należności w złotówkach na konto Sklepu- na numer 93 1090 1290 0000 0001 0357 0648, dane do przelewu : Karolina Kajca ul.
Nowy Rynek 2, Wschowa 67-400

– przelew należności w euro na konto Sklepu- PL93 1090 1290 0000 0001 0357 0648, dane do przelewu : Karolina Kajca ul.
Nowy Rynek 2, Wschowa 67-400

– płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Bluedmedia.pl (płatności Shoper) – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

Bluemedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

1.Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

– płatność za pobraniem (tylko w przypadku zakupów dostarczanych na terenie Polski)

2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI. Dowód zakupu

1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączane jest potwierdzenie zakupu.

VII. Polityka prywatności

1. Dokonanie zakupu na stronie www.malgorzatasalamon.com odbywa się bez rejestracji. w
celu dokonania zakupu należy wpisać adres e-mail oraz adres, na który ma zostać
wysłany zakupiony towar. Adres e-mail jest automatycznie wpisywany do bazy
danych. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie
newslettera. Po otrzymaniu newslettera można zrezygnować z jego subskrypcji.
subskrypcja newslettera jest darmowa. dane osobowe oraz adres e-mail nie są
udostępniane osobom trzecim.

2. Dokonując zakupu w Sklepie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z realizacja zamówień złożonych w Sklepie. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) masz prawo do wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

VIII. Zwroty i reklamacje

1. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na
podstawie ustawy z z dnia 30 maja 2014 r.   o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827).

Odstąpienie może nastąpić w terminie czternastu dni
od dnia wydania rzeczy Konsumentowi ( czyli 14 dni od doręczenia rzeczy konsumentowi),

a w przypadku gdy umowa dotyczy
świadczenia usług od dnia ich zawarcia.

Odstąpienie od umowy może wystąpić bez podawania przyczyny odstąpienia.

W celu zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem na adres e-mail golden.dust.stuff@gmail.com.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany zwrócić zakupiony
produkt w stanie idealnym, nie noszącym śladów użytkowania.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dni
od dnia zawarcia umowy,
– towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

4. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od poinformowania Sklepu o chęci zwrotu. W tym przypadku
Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sklepu.

5. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego
wydania jest niezgodny z umową. Reklamacje będą uwzględniane w ciągu 14 dni od
otrzymania reklamacji od Kupującego. Reklamacje można przesyłać drogą
elektroniczną na adres golden.dust.stuff@gmail.com lub pisemnie na adres
siedziby firmy.

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar nie musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o chęci odstąpienia od umowy (sumy, którą Kupujący zapłacił dokonując zakupu towaru i jego wysyłki).

7. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości produktu domniemywa się, że
jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu w Sklepie opisowi.

8. Jeżeli Kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z
działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca), wówczas do umowy
sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. z późn. zm.).
Reklamacje i roszczenia z tytułu wad towaru (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z
tymi przepisami.

9 . W razie, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), wówczas
do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu
(towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że
naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim
wypadku Klient może zażądać stosownego obniżenia ceny lub wymiany towaru na
nowy.

11. Konsument traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia
niezdolności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

12. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru Konsumentowi.

13. Procedura reklamacji jest stosowana odpowiednio do usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę.IX. Sąd właściwy

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Kupującym, wynikłych
transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym
jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

X. Kontakt

1. Korespondencja oraz towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane
pisemnie na adres siedziby firmy Karolina Kajca- ul. Nowy Rynek 2, 67-400 Wschowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
golden.dust.stuff@gmail.com.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin udostępniany jest Kupującemu w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu
chęci otrzymania regulaminu przez Kupującego zostanie on wysłany razem z
zamówieniem. Takie zgłoszenie powinno być wysłane na adres elektroniczny golden.dust.stuff@gmail.com,
niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

2. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzeni a
zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów
prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu, przyczyn technicznych oraz
informacji zamieszczonych na stronie bez konieczności podania przyczyny.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są
zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczą Kupujących,
którzy złożyli zamówienie po zmianie regulaminu. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2014 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl